Ondernemend Ridderkerk Print
Written by Manneka   
Tuesday, 25 May 2010 18:24

Onlangs heeft de huidige hoofdsponsor (van Pelt en Schreijer) van de Ridderkerkse Voetbalvereniging Hercules (RVVH) er voor zorg gedragen dat 120 kinderen in de leeftijd van 8/22 jaar voorzien zijn van complete voetbal- en training outfits alsmede spelmaterialen in hun geboorteland Liberia. Via de organisatie Manneka, zijnde een N.G.O, ‘’non governmental organisation’’, wordt hiermee een bijdrage geleverd aan de ondersteuning van kinderen in een kansarme omgeving die door het bedrijven van de voetbalsport alsmede de daaraan gekoppelde ziens- en werkwijze van Manneka begeleidt worden om de verschrikkingen van de recente burgeroorlog te verwerken en door sport, spel en praktijk opleidingen een uitzicht te verkrijgen voor een betere toekomst in hun geboorteland. Lees hier het hele verhaal.

Last Updated on Friday, 22 June 2012 14:46