WASH Education – Liberia, West Africa

Start>ANBI-status

ANBI-status

Stichting MAnneka Nederland

Op 12 mei 2011 is de stichting officieel opgericht via een akte bij Van Dijk De Jongh Notarissen in Dronten. Tevens is de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  52722279 en heeft een eigen rekeningnummer met IBAN NL10 ABNA 0542 4325 28. Vanaf de oprichtingsdatum hebben wij een ANBI status en zijn we bij de Belastingdienst bekend onder RSIN 850568420

 

Doelstelling van de stichting en middelen om doel te bereiken:

Het (financieel) ondersteunen van Manneka, zijnde een non governmental organisation (NGO), gevestigd te Monrovia, Liberia ten behoeve van ontwikkelingshulp en zendingswerk in Liberia.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door zowel nationaal als internationaal al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk, nuttig en/of gewenst is.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

BeLeidsplan

In ons Beleidsplan 2021 staat nader omschreven wat we doen en hoe wij onze doelen in Nederland denken te bereiken.

In ons Beleidsplan NGO staat beschreven hoe wij de doelen in Liberia denken te bereiken