Blog

Tienermeisjes project Liberia

Na het succes van de projecten van 2018/2019, waarbij we ruim 200 meiden in Liberia hebben kunnen helpen met herbruikbaar, hygiënisch maandverband, wil ik (Jasmijn) tijdens mijn reis naar Liberia in februari dit project graag samen met Stichting Manneka een vervolg geven.

Nieuwsbrief december 2022

Fijn dat we weer even van ‘hart tot hart’ kunnen bijpraten. We nemen een kijkje bij onze WASH-projecten, halen enkele
herinneringen op aan de bijzondere ontmoetingen die we deze zomer in Nederland hadden en kijken vooruit
naar de kerstdagen hier in Liberia.

Weer veel leesplezier toegewenst.

Nieuwsbrief oktober 2022

er weer een nieuwe kwartaalactie gestart: In deze nieuwsbrief vertellen Mambu en Anneke dat ook in Liberia de prijzen stijgen. Basisvoedsel, zoals rijst, is in de afgelopen maanden schaars geworden. Mensen weten soms niet meer waar ze het zoeken moeten en kloppen aan bij de poort van de touwpompenfabriek voor hulp. Mambu en Anneke willen graag helpen in geval van nood. Doet u mee, zodat ze de hulp kunnen verlenen die nodig is?

Nieuwsbrief juni 2022

Het was geen gemakkelijk besluit, maar vandaag over D.V. zes weken sluiten we de touwpompenfabriek, totdat we weer terug zijn uit Nederland. Bij één tot twee dagen afwezigheid van ons beiden, stapelen de problemen van allerlei aard zich in hoog tempo op bij de
touwpompenfabriek… Vandaar het besluit om tijdens ons verlof gesloten te blijven.

Publicatieplicht 2021

Zoals reeds bekend zijn ANBI’s verplicht om jaarlijks financiële verantwoording af te leggen en dit openbaar te maken. Vanaf 2021 is de regelgeving wederom aangescherpt en moeten grotere ANBI’s gebruik maken van standaardformulieren voor het publiceren van hun gegevens. Hieronder staat het formulier van onze stichting.

Jaarverslag 2021

Dit jaarverslag gaat over het werk van Mambu en Anneke en hun team in Liberia in 2021. Gedurende al die jaren konden ontelbare mensen op allerlei manieren geholpen worden door de steun vanuit Nederland. En ook dit jaarverslag staat er weer vol van. We danken u hartelijk voor uw betrokkenheid en ondersteuning en wensen u veel leesplezier. En misschien, als (onder andere) corona het toelaat, mogen we Mambu en Anneke in 2022 eindelijk weer eens tijdens een verlof in Nederland ontmoeten. We kijken er enorm naar uit.

Jaarrekening 2021

Hierbij treft u de jaarrekening aan van Stichting Manneka Nederland over het jaar 2021. Het Manneka jaarverslag geeft een beeld van deze projecten en deze jaarrekening belicht de financiële kant ervan.

Nieuwsbrief maart 2022

Zo, de laatste zware doos vol lesboeken wordt in de laadbak van de jeep gezet en we kunnen gaan. Wie had ooit kunnen denken dat we onze oude jeep, die we in 2009 kregen en waar duizenden kilometers over slechte bushwegen mee gereden is, weer aan de praat konden krijgen?

Nieuwsbrief december 2021

Advent is weer begonnen. We zijn druk bezig met de Christmas gifts en het programma voor de bejaarden. Mambu heeft afgelopen week twee nieuwe touwpompmodellen geplaatst op twee waterputten in Monrovia. Bassa Town is gekozen als een van de testwaterputten. Duizenden liters worden daar dagelijks gepompt. We hopen voor kerst nog meer van deze pompen te plaatsen en stapsgewijs het oude model te vervangen.