WASH Education – Liberia, West Africa

Start>Meedoen

Meedoen

Lopende acties

Manneka voert haar werkzaamheden uit in de vorm van projecten. Sommige zijn al langer van te voren gepland, sommige zijn ad-hoc op basis van urgentie. Hieronder staan de projecten waar we nog niet voldoende middelen voor hebben om deze uit te voeren

Project Schoolgeld voor de periode 2021-2022

Project Reparatie waterput Old Congo Town