WASH Education – Liberia, West Africa

Start>Projecten

PROjecten

De projecten die we doen zijn gebaseerd op de vraag van en samenwerking met de lokale bevolking. Wij komen naast de mensen staan, luisteren naar hun noden en perspectieven en gaan daar dan samen mee aan de slag om verbeteringen te brengen.

Net als het Afrikaanse spreekwoord zegt: ‘De zon slaat geen dorp over, hoe klein ook’, wil Manneka ook geen mensen overslaan. De volgende projecten zijn daar een voorbeeld van:

focusgebieden

WASH

Aanleg en nieuwbouw

Constructie van nieuwe waterputten daar waar geen schoonwatervoorziening is.

Constructie van de touwpomp, een duurzame en milieuvriendelijke pomp, gemaakt met minstens 25% recyclebaar materiaal, De touwpompen worden gemaakt in  onze eigen touwpompenfabriek.

Renovatie en reparatie

Onderhoud en reparatie van waterputten en handpompen. Dit moet met regelmaat gebeuren vanwege het intensieve gebruik en de schade die in het regenseizoen ontstaat door erosie vanwege het vele regenwater wat langs een put stroomt.

Training en opleiding

Trainen van ‘verloren’ jongeren in het vak van waterputten graven, touwpompen maken, betonproducten fabriceren.

De lokale bevolking trainen in het onderhoud en verhelpen van kleine problemen aan de waterputten.

Kinder- en jeugdhulp

Onderwijs

Om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken helpt Manneka kinderen van de armste gezinnen met schoolgeld en toegankelijke bibliotheken.

Maandelijkse support wordt gegeven aan de Joe Village academy in Bomi, waar kinderen uit het dorp diep in de bush, maar ook uit omliggende dorpen onderwijs krijgen vanaf niveau kleuterschool t/m basisschool.

Voetbalteams

De door Manneka opgezette voetbaltoernooien helpen jonge mensen om fysiek actief te zijn. En leren hen ook principes als eerlijk spel, samenwerking en zorg voor elkaar te ontwikkelen. Inmiddels is het regionaal voetbaltoernooi uitgegroeid naar deelnamen van zestien dorpen.

Kinderclubs

Bij de door Manneka georganiseerde kinderclubs leren jongere kinderen door creatieve werkjes, Bijbelverhaal en spel over de liefde van Jezus. 

De inmiddels traditionele Christmas gift wordt verspreid onder duizenden kinderen en op Eerste Kerstdag koken in zestien dorpen moeders een warme maaltijd voor alle kinderen. Ingrediënten worden door Manneka aangeleverd.

ouderenzorg

Manneka ondersteunt de allerarmsten in hun dagelijkse levensbehoeften. Zo krijgen zij toch eten, medische zorg en een dak boven hun hoofd.

Circa 200 voedselpakketten voor bejaarden worden rond de kerst gemaakt en uitgedeeld.

De komende jaren willen we ons meer en meer gaan richten op kennisoverdracht zodat de kennis die we beiden door de jaren heen hebben opgedaan niet verloren zal gaan. Zodat op Gods tijd de nieuwe generatie Liberianen ons werk voort kunnen gaan zetten. 

Samengewerkt met