WASH Education – Liberia, West Africa

Start>Bidden

Bidden

Gebedspunten

Gebed voor...

Liberia, nu er veel onrust is in de omliggende landen en regio’s

Gebed voor...

onze veiligheid en gezondheid en voor die van onze werkers en familie.

Gebed voor...

wijsheid als er acute hulpaanvragen op ons pad komen en dat het ook financieel mogelijk is om direct hulp te bieden

Dank voor...

onze trouwe achterban, die elke dag opnieuw in vele vormen voorziet. De mogelijkheid om schoon drinkwater te verstrekken, een nieuw model touwpomp te kunnen ontwikkelen, kinderclubprogramma’s te organiseren, een muur te bouwen. Dank voor het vele gebed, dat ervaren we vaak als een muur rondom ons.