AVG

6 december 2021


Privacybeleid Stichting Manneka Nederland

 

1. Algemeen

Stichting Manneka Nederland respecteert de privacy van haar (oud)donateurs, vrijwilligers en hulpontvangers. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u graag over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. De informatie over u die wij verwerken, wordt met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Met dit privacybeleid maken wij u duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij uw privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij informatie aan u of aan anderen verstrekken.

2. Wet- en regelgeving

Stichting Manneka Nederland houdt zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG) stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

Stichting Manneka Nederland
Enkweg 6
8081 RS Elburg

3. welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Stichting Manneka Nederland verzamelt emailadressen en NAW gegevens van supporters. Daarnaast beschikt de stichting over de bankgegevens van sponsoren. We verwerken niet meer gegevens dan absoluut noodzakelijk en gaan er strikt vertrouwelijk mee om.

Wanneer u als sponsor, donateur, vrijwilliger of als bezoeker van de verschillende informatiekanalen uw e-mailadres aan Stichting Manneke Nederland heeft verstrekt, wordt u per e-mail op de hoogte gehouden van diverse activiteiten, projecten en producten van de stichting. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor mailings via de afmeldlink in de ontvangen mailing.

4. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Stichting Manneka Nederland verzamelt de persoonsgegevens voor het informeren van haar supporters en sponsoren middels nieuwsbrieven en/of terugkoppeling na giften. Wij houden uw gegevens graag actueel. Daarom stellen wij het op prijs dat u ons informeert wanneer u merkt dat uw gegevens niet juist zijn. Uiteraard kunt u inzage krijgen in de gegevens die wij van u hebben verzameld. Neem hiervoor contact met ons op via

5. website en cookies

Stichting Manneka Nederland heeft een website: www.manneka.org. Bij gebruik van deze website worden geen cookies geplaatst.

Wanneer er persoons- of bedrijfsgegevens op de website worden vermeld, bijvoorbeeld als dank voor de gedane gift, dan is dat altijd nadat er toestemming is gevraagd aan de betreffende partij.

6. Stichting Manneka Nederland en andere websites

Stichting Manneka Nederland geeft geen (persoons)gegevens door aan derden. Op de website van Stichting Manneka Nederland vindt u op meerdere plekken links naar websites van andere organisaties. Stichting Manneka Nederland draagt geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor het privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

7. Data opslag

De data opslag van Stichting Manneka Nederland staat in een Google account van de stichting en is enkel toegankelijk voor medewerkers van de stichting.

8. Wijzigingen en datum

Dit privacystatement kan op enig moment worden gewijzigd. Op de website van Stichting Manneka Nederland kunt u steeds het actuele privacystatement vinden.

Dit privacystatement is het laatst gewijzigd op 6 december 2021.

9.vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neem dan contact op via