Publicatieplicht 2021

Zoals reeds bekend zijn ANBI’s verplicht om jaarlijks financiële verantwoording af te leggen en dit openbaar te maken. Vanaf 2021 is de regelgeving wederom aangescherpt en moeten grotere ANBI’s gebruik maken van standaardformulieren voor het publiceren van hun gegevens. Hieronder staat het formulier van onze stichting.

Jaarverslag 2021

Dit jaarverslag gaat over het werk van Mambu en Anneke en hun team in Liberia in 2021. Gedurende al die jaren konden ontelbare mensen op allerlei manieren geholpen worden door de steun vanuit Nederland. En ook dit jaarverslag staat er weer vol van. We danken u hartelijk voor uw betrokkenheid en ondersteuning en wensen u veel leesplezier. En misschien, als (onder andere) corona het toelaat, mogen we Mambu en Anneke in 2022 eindelijk weer eens tijdens een verlof in Nederland ontmoeten. We kijken er enorm naar uit.

Jaarrekening 2021

Hierbij treft u de jaarrekening aan van Stichting Manneka Nederland over het jaar 2021. Het Manneka jaarverslag geeft een beeld van deze projecten en deze jaarrekening belicht de financiële kant ervan.

Publicatieplicht 2020

Zoals reeds bekend zijn ANBI’s verplicht om jaarlijks financiële verantwoording af te leggen en dit openbaar te maken. Vanaf 2021 is de regelgeving wederom aangescherpt en moeten grotere ANBI’s gebruik maken van standaardformulieren voor het publiceren van hun gegevens. Hieronder staat het formulier van onze stichting.

Archief van nieuwsbrieven

Door middel van een periodieke nieuwsbrief worden de supporters/achterban en andere geïnteresseerden op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in Liberia. Hieronder een overzicht naar eerder verschenen nieuwsbrieven.

AVG

6 december 2021 Privacybeleid Stichting Manneka Nederland   1. Algemeen Stichting Manneka Nederland respecteert de privacy van haar (oud)donateurs, vrijwilligers en hulpontvangers. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en informeren u graag over de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens. De informatie over u die wij verwerken, wordt met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Met dit privacybeleid …